Träning/kontakt


Wing Tsun stockholm¨s undervisning:

Fredagar: Nacka sportcentrum Budolokalen, kl.19-21

Adress: Griffelvägen 11, 131 40 Nacka.

Träning börja: 2018-01-12

 

Priser: 1500 kr för vuxna under en termin.

 SWEBANK

CLR nr: 8327-9,

KONTONR: 944 473 931-3

Alexander

För mer information kontakta : 

Alex på 0739886732